Thử nghiệm giữa RIA Safeguard và Thiết bị lọc không khí bị động

RIA SafeGuard là sản phẩm của RIA Advand Technology - Hoa Kỳ đã được kiểm nghiệm và chứng minh là có thể làm sạch không khí bẩn hơn mẫu bẩn nhất của thế giới năm 2020.

Thiết bị sử dụng tích hợp cả công nghệ làm sạch khí bị động là một bộ lọc HEPA và làm sạch khí chủ động là một bộ phát Ion lưỡng cực AtmosAir FC100 đã được kiểm chứng bởi các bên thứ ba rằng có khả năng:

- Loại bỏ 99.92% coronavirrus

- Loại bỏ 99% Staph và E. coli

- Loại bỏ 99% vi khuẩn MS2

- Loại bỏ 99% PM0.3

- Loại bỏ 90% chất hữu cơ dễ bay hơi VOC

- không gian phòng sử dụng tới 100m2

Thiết bị cũng có khả năng khử khói/mùi hiệu quả, nhanh chóng.

Khuẩn lạc là một "tập đoàn" vi khuẩn, một sinh khối của vi khuẩn phát triển trên bề mặt của một giá thể cứng. Trong trường hợp khuẩn lạc phát triển từ một tế bào gốc duy nhất thì bộ gen của chúng đều giống nhau y hệt và chúng được gọi là một dòng. 

Hay hiểu một cách đơn giản, khi chúng ta nuôi cấy 1 loại vi khuẩn nào đó trong một môi trường, chúng sẽ sinh trưởng và phát triển thành một "tập đoàn" các vi khuẩn có thể quan sát được bằng mắt, đó là "khuẩn lạc".

Đánh giá vệ sinh bằng mắt thường không thể cho một kết quả chính xác. Adenosine triphosphate (ATP), phân tử phổ biến trong tất cả các tế bào sống (vi khuẩn,  tế bào động vật và thực vật) có thể dựa vào đó để đánh giá dư lượng sinh học hay nói cách khác là sự vệ sinh tại các nhà máy thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, ... . Sự gia tăng tồn dư sinh học trên bề mặt dẫn đến sự gia tăng lượng ATP vì thế ATP chính là một thước đo hiệu quả để đánh giá tình trạng vệ sinh của bề mặt môi trường.

ATP được đo gián tiếp bằng cách sử dụng xét nghiệm phát quang sinh học. ATP được thu thập và được sử dụng để tạo tín hiệu ánh sáng bằng hệ thống luciferin-luciferase. Trong điều kiện tối ưu, lượng ATP tỷ lệ thuận với lượng ánh sáng phát ra. Lượng ánh sáng, được đo bằng máy đo ATP, được biểu thị bằng RLU( Relative light units) - Đơn vị ánh sáng tương đối.

Hình 1: Hệ thống Luciferin - Luciferase

Thiết bị RIA SafeGuard so với Thiết bị làm sạch không khí bị động tác động như nào đối với khuẩn lạc? Hãy xem video dưới đây để biết thêm chi tiết.

 

Good

US AQI

PM2.5 | 6.1 µg/m³

Lương Thế Vinh Hà Nội
20°C
45%