Dashboard giám sát chất lượng không khí

Các tính năng của hệ thống:

        - Các tín hiệu, dữ liệu đo sẽ được thu thập và lưu trữ theo thời gian thực, hệ thống sẽ giám sát các thông số, các chất gây ô nhiễm có hại trong nhà như PM2.5, VOC, CO2, nhiệt độ và độ ẩm,…

        - Biểu đồ hiển thị xu hướng của dữ liệu theo thời gian;

        - Người sử dụng có thể theo dõi các thông số, nhận cảnh báo thông qua điện thoại, mail từ đó giúp người sử dụng đánh giá tình trạng chất lượng không khí ở mọi lúc mọi nơi;

        - Xuất báo cáo dữ liệu, báo cáo được công nhận và chấp thuận bởi LEED, WELL;

        - Người sử dụng xem và đánh giá các dữ liệu, thông số một cách dễ dàng. Xem các trạng thái, hệ thống phân trạng thái theo màu sắc giúp người vận hành phân tích, tìm hiểu chuyên sâu và có cái nhìn tổng thể về các chất gây ô nhiễm, xu hướng theo thời gian;

        - Tính năng phân quyền giám sát, kiểm soát dữ liệu một cách chính xác. Dữ liệu có thể được chia sẻ với các bên liên quan, chuyên gia tư vấn, bên thứ 3,… Tùy chỉnh quyền cho từng tài khoản, đối tượng để có thể giám sát, bảo vệ thông tin quan trọng.

Chi tiết hơn vui lòng truy cập: Phần mềm giám sát và quản trị chất lượng không khí trong nhà