Công nghệ AtmosAir ion hóa lưỡng cực đã được thử nghiệm vào tháng 6 và tháng 9 năm 2020. Coronavirus đã bị vô hiệu hóa hơn 99.92% trong 30 phút hoặc ít hơn

Kết quả nghiên cứu hiệu quả chống lại Coronavirus Strain 229E ATCC VR-748

AtmosAir tiêu diệt trên 99% MS2, E. coli và S.saprophyticus

Kết quả nghiên cứu hiệu quả chống lại virus C.Diff

Kết quả nghiên cứu hiệu quả chống lại MRSA, Staph, Norovirus, VOC