Công Nghệ Ion Hóa Lưỡng Cực

Dielectric Barrier Discharge Bipolar Ionization

Công nghệ ion hóa lưỡng cực - Tạo ra ion âm và dương để làm sạch không khí trong các khu vực tòa nhà văn phòng. 

Các ion lơ lửng trong không gian có khả năng làm sạch không khí một cách chủ động - hút lấy các phân tử bụi, khói, khí các vi sinh vật bay lẫn trong không khí, làm sạch, mang sự trong lành của thiên nhiên vào trong bầu không khí của các tòa nhà. 

Công nghệ được cấp bằng sáng chế của AtmosAir giúp cải thiện và nâng cao chất lượng không khí hiệu quả và an toàn.

Cách thức hoạt động của bộ phát ion DBD Bipolar Ionization

Luồng không khí đi qua ống ion hóa Bipolar và ống cung cấp năng lượng cho không khí để tạo thành các ion âm và dương.
Luồng không khí phân phối các ion được cung cấp năng lượng vào tất cả các không gian được phục vụ bởi hệ thống HVAC khi lắp đặt trong ống dẫn hoặc vào không gian thích hợp nếu sử dụng thiết bị độc lập. Với công nghệ này, cho phép các ion của AtmosAir chủ động tìm kiếm các chất gây ô nhiễm trong không gian và xử lý chúng.


Chart

Description automatically generated with medium confidence

Giải phóng plasma ion: Luồng khi mang các phần tử Oxy qua các ống ion lưỡng cực và tạo ra các ion âm và dương.

Tấn công các vi khuẩn, virus: Vỏ virus có rất nhiều nguyên tử H. Gốc OH được hình thành khi các ion gắn vào protein nhô ra khỏi màng của virrus. Các gốc OH sẽ hút lấy H từ virus, phá vỡ cấu trúc protein của chúng trở lại không khí dưới dạng nước, để lại các lỗ trên màng.

Hiệu Quả Đem Lại

90%
GIẢM VOC
86%
GIẢM PM 0.3
99%
GIẢM VIRUS
20%
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG