Tính toán tốc độ phân phối khí sạch CADR và lựa chọn thiết bị AtmosAir

CADR là thông số quan trọng để lựa chọn các thiết bị của AtmosAir phù hợp với không gian lắp đặt. Vậy CADR là gì và làm cách nào để tính toán thông số này?

1. Các Định Nghĩa: 

  • CADR: (Clean Air Delivery Rate) là tốc độ phân phối không khí sạch. CADR xác định lượng không khí có thể được lọc bằng máy lọc không khí trong vòng một phút ở tốc độ quạt cao nhất. Nói cách khác, hệ số CADR cho biết máy lọc không khí có thể làm sạch không khí nhanh như thế nào trong một căn phòng có kích thước cụ thể. 
  • CFM: (Cubic feet per minute- feet khối trên phút) là đơn vị của hệ số CADR

1 CFM ~ 1.699 m3/h

  • ACH: (Air Changes per Hour- Số lần thay đổi không khí trong mỗi giờ). Hệ số ACH cho biết thiết bị lọc không khí có thể trao đổi không khí trong phòng bao nhiêu lần mỗi giờ. Trao đổi nhiều không khí trong lành hơn nhìn chung  sẽ làm chất lượng không khí tốt hơn.

2. Các Phương Pháp Tính CADR:

  • Phương pháp tính diện tích: Lấy diện tích của không gian nhân với chỉ số thông gói

Ví dụ: Một căn phòng tắm được khuyến cáo cần có tỷ lệ thông gió là 1 CFM/sq.ft có diện tích là 538 sq.ft

Suy ra ta có thông số cần tìm là:

1 CFM/sq.ft x 538 sq.ft= 538 CFM

  • Tính theo ACH

CADR và ACH liên hệ với nhau theo công thức:

CADR= (ACH x L x W x H) / 60 (CFM)

L, W, H là kích thước của phòng, lần lượt là dài, rộng, cao.

ACH là giá trị cho trước với từng không gian khác nhau:

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

Giả sử bạn có một văn phòng có diện tích là 50 m2 và chiều cao là 2.5 m tức là căn phòng này có thể tích là 125 m3/~ 4414.33 feet khối.

Khi ấy áp dụng hệ số ACH có trong bảng trên ta lấy ACH =  và có thể tích được thông số CADR = (3 x 4416.33)/ 60= 220.8165 (CFM)

Như vậy bạn chỉ cần chọn một thiết bị làm sạch không khí có thông số lớn hơn hoặc bằng 220.8165 CFM là có thể đáp ứng lượng không khí trao đổi cần thiết cho văn phòng của bạn rồi.

  • Tính bằng số người trong không gian

Giả sử như có một văn phòng rộng 50 m2= 538.196 sq.ft, mật độ người sử dụng không gian là 1 người/150 sq.ft. và theo ASHRAE khuyến cáo trong chuẩn 62.2-2016 thì mỗi người cần khoảng 15 cfm/ người

Từ đây ta tính được con số là:

538.196/150 x 15= 53.8 CFM

Suy ra: mỗi cách có một mục đích riêng nhưng cùng 1 không gian với 3 phương pháp tính khác nhau thì nên chọn giá trị lớn nhất.

Ngoài ra còn có mối liên hệ giữa ACH và thời gian cần để loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm theo một tỷ lệ % nhất định:

A computer screen capture

Description automatically generated with low confidence

Với: t= -[ln(C2/C1)/(Q/V)] x 60

C1: nồng độ chất ô nhiễm ban đầu

C2: nồng độ chất ô nhiễm sau cùng

C2/C1= 1-%

Q: cubic feet/h

V: thể tích

Q/V: ACH

Thường áp dụng cho các cơ sở y tế

3. Các trường hợp không áp dụng theo ASHRAE

                   - Phòng có người hút thuốc, thường giá trị này sẽ cao hơn

                   - Phòng có nguồn phát khí, chất VOC độc hại có nồng độ cao

Giá trị ACH mà ASHRAE đề xuất đối với COVID-19

ASHRAE 62.1 là tiêu chuẩn chung nên đối với những đối tượng đặc biệt thì cũng cần có thêm những tiêu chuẩn khác từ CDC hay ASHRAE 170-2017.

Graphical user interface

Description automatically generated

Sau khi tính toán được giá trị CADR phù hợp, chúng ta có thể tiến hành lựa chọn các thiết bị AtmosAir phù hợp với không gian mà minh lắp đặt.