Phân loại & Chứng nhận AtmosAir

Chứng nhận ZERO OZONE UL 2998

Chứng nhận Intertek

Chứng nhận I4-7592 AtmosAir - NYC, NY - Ozone IAQ

Các chứng nhận của AtmosAir

Good

US AQI

PM2.5 | 6.1 µg/m³

Lương Thế Vinh Hà Nội
20°C
45%