Trường Đại học Maryland

Đại học Maryland, College Park (University of Maryland, UMD, hoặc đơn giản là Maryland) là một trường đại học nghiên cứu công lập ở College Park, Maryland. Được thành lập vào năm 1856, UMD là cơ sở hàng đầu của Hệ thống Đại học Maryland. Đây cũng là trường đại học lớn nhất ở cả tiểu bang và khu vực thủ đô Washington, với hơn 41.000 sinh viên đại diện cho tất cả năm mươi tiểu bang và 123 quốc gia, và mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu hơn 360.000. Mười hai trường học và cao đẳng của trường cung cấp hơn 200 chương trình cấp bằng, bao gồm 92 chuyên ngành đại học, 107 chương trình thạc sĩ và 83 chương trình tiến sĩ. UMD là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ và thi đấu trong các môn điền kinh liên trường với tư cách là thành viên của Hội nghị Big Ten.

Các thiết bị AtmosAir 508FC đã được lắp đặt trong tòa nhà Seneca của trường học đồng thời quá trình đo đạc đánh giá cũng được thực hiện.

Qua quá trình test, đã ghi nhận được mức giảm 54% đối với các chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs; tất các loại hạt đều giảm, PM0.05 giảm đến 30%. Lượng không khí tươi bên ngoài cần cấp cũng giảm tới 50%.

Nhân tố

TVOC

PM0.03

PM0.05

PM1

PM2.5

PM5

PM10

Tầng 2

183

N/A

0.589

0.803

1.04

1.71

2.25

Tầng 3

84

N/A

0.453

0.609

0.842

1.42

1.945

% giảm

-54%

N/A

-30%

-32%

-24%

-20%

-16%