Trường Đại học Colorado

Đại học Colorado Boulder (CU Boulder) là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Boulder, Colorado. Đây là trường đại học hàng đầu của hệ thống Đại học Colorado, và được thành lập vào năm 1876, năm tháng trước khi Colorado trở thành một tiểu bang. CU Boulder là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ, một nhóm chọn lọc các trường đại học nghiên cứu lớn ở Bắc Mỹ, và được phân loại là Đại học R1, có nghĩa là nó tham gia vào hoạt động nghiên cứu ở mức độ rất cao. Theo National Science Foundation, trường đại học đã chi 514 triệu đô la cho nghiên cứu và phát triển vào năm 2018, xếp thứ 50 trên toàn quốc.

Với việc được lắp đặt các thiết bị của AtmosAir cho hệ thống HVAC, trường đã có thể giảm chi phí cho hệ thống này xuống 15%, đồng thời vẫn đảm bảo không gian sạch sẽ, an toàn cho toàn bộ sinh viên và cán bộ nhân viên của trường.