Seattle Children's Hospital

Bệnh viện Nhi Seattle, trước đây là Bệnh viện Chỉnh hình Trẻ em, là một bệnh viện dành cho trẻ em ở vùng lân cận Laurelhurst của Seattle, Washington. Bệnh viện chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên từ 0–21 tuổi trong một số chuyên khoa. Bệnh viện cũng được xếp hạng # 10 bệnh viện dành cho trẻ em trên toàn quốc theo US News & World Report.

Sau khi các thiết bị của AtmosAir được lắp đặt, lượng bào tử nấm cũng như các loại hạt gây ô nhiễm không khí đã giảm đáng kể, góp phần cung cấp không gian sạch sẽ và an toàn cho các bệnh nhi vốn chưa có hệ thống miễn dịch hoàn thiện và dễ bị tổn thương.