Morgan Stanley

Morgan Stanley là một ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thế giới, phục vụ những nhóm đối tượng là chính phủ, tổ chức tài chính khác và cá nhân. Trụ sở chính của nó đặt tại New York, và các trụ sợ chính khác tại London và HongKong.

AtmosAir đã lắp đặt trong bộ phận xử lý không khí chính phục vụ các khu vực Hành chính & Thư tín tại Morgan Stanley. Nghiên cứu, theo dõi IAQ trong khoảng thời gian 2 tuần.

Sau 2 tuần, số hạt PM2.5 giảm 75% và tổng lượng VOC đo được giảm 98% đồng thời các chất ô nhiễm khác cũng được ghi nhận ở mức giảm đáng kể, góp phần giữ cho không gian trong nahf ở mức trong lành, sạch sẽ và an toàn với các nhân viên.