Google Office

Chúng ta đều biết Môi trường làm việc là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suốt làm việc của nhân viên. Chính vì thế mà các Tòa nhà cho văn phòng hàng đầu thế giới rất quan tâm đến việc tạo ra không khí trong lành cho Môi trường làm việc. 

Tiêu biểu dưới đây là Google: Tại một vài trụ sở của Google đã áp dụng công nghệ ion hóa lưỡng cực của Atmosair trong việc làm sạch không gian làm việc.

Công nghệ ion hóa lưỡng cực cho phép luồng không khí đi qua ống ion hóa lưỡng cực cung cấp năng lượng cho không khí để tạo thành các ion âm và dương. Sau đó, luồng không khí sẽ phân phối các ion được cung cấp năng lượng vào tất cả các không gian được phục vụ bởi hệ thống ống dẫn trong hệ thống lắp đặt trong ống dẫn hoặc vào không gian áp dụng.

 Google:

Google có nhiều địa điểm trên khắp Hoa Kỳ.

Tại 4 địa điểm do Gensler Architects và MEP Consultants thiết kế, hệ thống AtmosAir đã được lắp đặt để khử mùi hôi nhà bếp, VOC’s, PM2.5 và cải thiện IAQ chung.

Google đã cài đặt AtmosAir Bi-Polar Ionisation Sytems tại:

- 76 Đại lộ số 9, Thành phố New York

- Google Quận Cam, Irvine California

- Cơ sở Google Hercules, Los Angeles, California

- Google @ 320 Hampton Drive, Venice California