Gensler Jewel Box

AtmosAir đã kiểm tra sự khác biệt về chất lượng không khí trong nhà trong một tòa nhà văn phòng Gensler “Jewel Box” ở Los Angeles, California, trước và sau khi lắp đặt thiết bị lọc không khí của AtmosAir.

AtmosAir đã tạo ra sự khác biệt về chất lượng không khí trong các điều kiện văn phòng có người ở điển hình.

Hệ thống ion hóa lưỡng cực AtmosAir ™ đã tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng không khí tổng thể trong nhà.

Việc giảm vật chất dạng hạt và TVOC là đáng kể đối với các hạt PM10 đủ nhỏ để hít vào và đi vào cổ họng hay các hạt PM2.5 đủ nhỏ để được hít vào và đi vào phổi. Đồng thời, nồng độ TVOC gây mùi và kích ứng cũng được giảm đáng kể

• Giảm VOC: 40%

• Giảm PM10: 34%

• Giảm PM2.5: 30%

AtmosAir ™ hiện được lắp đặt tại nhiều cơ sở và dự án văn phòng Gensler trên khắp thế giới. Gensler là công ty kiến trúc lớn nhất thế giới.

“AtmosAir là công nghệ mà chúng tôi đã tin dùng kể từ khi lắp đặt tại Los Angeles. Hiện chúng tôi đã lắp đặt nó tại các Văn phòng hoàn toàn mới ở New York cũng như văn phòng tại Thượng Hải của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng quảng bá tính năng làm sạch không khí và giám sát không khí tiên tiến cho khách hàng của mình và chúng tôi cảm thấy rất an tâm với đề xuất sản phẩm này dựa trên thử nghiệm rộng rãi mà họ đã thực hiện cho chúng tôi” – Joseph Brancato, Principal, Gensler, New York