Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust (ESRT) muốn chất lượng không khí trong nhà tốt hơn và chi phí năng lượng tổng thể thấp hơn. Để chứng minh điều đó, ESRT đã tiến hành thử nghiệm của bên thứ ba đối với chứng nhận ENERGY STAR®. Với công nghệ AtmosAir được lắp đặt tại 250 West 57th Street ở Manhattan, ESRT đã đạt được kết quả mà họ mong muốn.

AtmosAir ™ đã tạo ra một môi trường lành mạnh, bền vững trong các tòa nhà văn phòng của ESRT. AtmosAir cũng đã giúp ESRT đạt được chứng nhận ENERGY STAR®. Giảm VOC: 85%, PM5 Giảm: 60%

AtmosAir được lắp đặt trong hơn 1 triệu feet vuông không gian văn phòng ESRT, bao gồm One Grand Central Place, 1400 Broadway, 1350 Broadway và 501 7th Avenue ở Manhattan.

“Tôi đã làm việc với AtmosAir trong nhiều năm ở Mỹ, nơi chúng tôi đã lắp đặt hệ thống thành công trong một số dự án. AtmosAir mang lại chất lượng không khí trong nhà mà không thải ra ozone. Hệ thống làm giảm vi rút, VOCs, PM, vi khuẩn, chất gây dị ứng có tác động đến sức khỏe con người. Chúng tôi đã thử nghiệm AtmosAir trong hơn 300 không gian khác nhau để đưa ra được kết quả”- Dana Schneider, Portfolio Manager, JLL/ESRT.