AtmosAir's Workplace Projects

Hãy quay lại làm việc!

(Cập nhật: 12/2020)

Đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tới nền kinh tế và người dân lao động, người thuê văn phòng,....

Với AtmosAir, thiết bị ion hóa lưỡng cực, lọc không khí một cách chủ động tạo ra môi trường không khí an toàn để làm việc, nâng cao tinh thần, sự yên tâm của người lao động, người thuê văn phòng,.. từ đó gia tăng nền kinh tế của nhà nước, của các chủ sở hữu bất động sản, ...

AtmosAir đã được lắp đặt tại các không gian văn phòng lớn như văn phòng của Google, Ford, tòa nhà Empire State,....

"To get everyone back together safely, bi-polar ionization is the key"

Tags: