AtmosAir's Sport Projects

Hãy có lý do để vui vẻ trở lại

(Cập nhật: 12/2020)

AtmosAir đã được lắp đặt và trang bị tại nhiều trung tâm thể thao, nhà thể thao lớn để đảm bảo sức khỏe cho người cổ vũ, các vận động viên, ...Các trung tâm, nhà thể thao lớn như Sofi Stadium, Staples Center, ....

Tags: