Trường Đại học Arizona

Đại học Bang Arizona (ASU) là một trường đại học nghiên cứu công lập ở khu vực đô thị Phoenix. Được thành lập vào năm 1885 bởi Cơ quan lập pháp vùng lãnh thổ Arizona thứ 13, ASU là một trong những trường đại học công lập lớn nhất về tuyển sinh tại Hoa Kỳ. Là một trong ba trường đại học được quản lý bởi Arizona Board of Regents, ASU là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu các trường đại học và được xếp vào nhóm "R1: Các trường đại học tiến sĩ - Hoạt động nghiên cứu rất cao." ASU có gần 150.000 sinh viên đang theo học các lớp học, với hơn 38.000 sinh viên đang theo học trực tuyến, và 90.000 sinh viên đại học và gần 20.000 sinh viên sau đại học trên năm cơ sở và bốn trung tâm học tập khu vực trên khắp Arizona. ASU cung cấp 350 lựa chọn bằng cấp từ 17 trường cao đẳng và hơn 170 trung tâm và học viện đa ngành cho sinh viên chưa tốt nghiệp, cũng như hơn 400 chương trình cấp bằng và chứng chỉ sau đại học.

Các thiết bị của AtmosAir đã được lắp đặt trong 16 tòa nhà của khuôn viên trường đại học. Cung cấp không khí trong lành cũng như nguồn năng lượng để các sinh viên, nhà nghiên cứu hoạt động với khả năng cao nhât của họ.